Kıbrıs Beynəlxalq Universitenin yeni ərazisi (campus) ELV fəaliyyət sahəsi ilə mütəxəssislərmiz tərəfindən tamamlanmışdır.

Kıbrıs Beynəlxalq Universitenin yeni ərazisi (campus) ELV fəaliyyət sahəsi  ilə mütəxəssislərmiz tərəfindən tamamlanmışdır.