Lənkəran Otel Layihəsinə MEP fəaliyyət sahəsi ilə işlərə başlanmışdır.

Lənkəran Otel Layihəsinə MEP fəaliyyət sahəsi ilə işlərə başlanmışdır.