Ərzurum Şəhər Xəstəxanasında BMS dizayn mütəxəssislərimiz tərərfindən tamamlanmış , mühəndislik və tətbiq işlərinə keçilmişdir.

Ərzurum Şəhər Xəstəxanasında BMS dizayn mütəxəssislərimiz tərərfindən tamamlanmış , mühəndislik və tətbiq işlərinə keçilmişdir.